BLOG

Летна „hiphop dance“ програма во Брејк А Лег

Не постојат помалку или повеќе талентирани деца туку постојат пристап, знаење и правилно применети методи од страна на тренерот.

Continue reading